Brand

Brandsäkerheten i en byggnad är inte starkare än sin svagaste länk. Den svagaste länken i framför allt äldre anläggningar är i påfallande hög utsträckning ventilationssystemet då detta förbinder byggnadens rum med varandra.

Det har de senaste åren utvecklats allt bättre produkter för att förhindra brand- och rökgasspridning via kanalsystem. Vi arbetar kontinuerligt på flertalet objekt rörande denna problematik.

brand-1