Byggteknik

Byggnadsarbeten ingår också i viss mån i verksamheten, mest som ett komplement vid mindre installationer.

byggteknik-1

Barkö (timanställd) monterar…