Elloggning

Loggning av upp till tre faser kan utföras under nära nog obegränsad tid.

Detta är ett sätt att se snedbelastning mellan faser, toppeffekter och erforderliga huvudsäkringsstorlekar.

elloggning-1

Bilden visar strömförbrukning för en industriapplikation.