Energiutredningar

Främst inom industrin finns det stora pengar att hämta hem med oftast ganska kort pay-offtid. Installation av styrcentral för behovsstyrd värme/vent, tillvaratagande av kompressorvärme och installation av återvinning är några av de vanligare föreslagen som på sikt kan hjälpa industrin att bli mer konkurrenskraftig genom att sänka utgifterna.