Ljudmätningar

Ljud och ventilation hör som de flesta vet intimt samman. Intresset för att efterleva och följa upp kraven på ljudnivåer ökar snabbt. För att kunna göra en riktig bedömning av aktuella ljudnivåer innehas en av marknadens absolut bästa fältmätare för bland annat oktavbandsanalys.

Oftast görs ljudmätningar för att bedöma ljud från installationer. Ett annat viktigt och med åren allt mer frekvent område som rör ljud är överhörningsmätningar. Med detta avses kontroll av reduktionstal av färdiga väggar. Dessa kontroller är oftast ett facit över hur det färdiga resultatet av projekteringen avseende ljud blev.

Vanliga problem är överhörningar via glaspartier etc. Vi har gjort ett flertal utredningar avseende detta. Resultaten har visat sig vara värda att ta lärdom av för många yrkesgrupper. Det är ett svårt område detta. Vi vet för vi kan det.

ljudmatningar-1