Luftflödesinjustering

För detta arbete nyttjas endast kvalitetsinstrument av högsta kvalitet från kända tillverkare. Instrumenten genomgår regelbunden service och kalibrering. Certifiering av Swedcert enligt ”Utökad behörighetsnivå” vilket innebär att certifieringen gäller för alla typer av anläggningar.

Erfarenhet från injustering av bostäder, skolor, simhallar, restauranger, industri, kontor mm.

 

luftflodesinjustering-1   luftflodesinjustering-2   luftflödesinjustering-3