Luftkvalitetsanalyser

För bedömning av ventilationseffektiviteten i främst lokaler med hög personbelastning (tex. skolor) utförs koldioxidmätningar.

Höga koldioxidhalter föranleder ofta anpassning av ventilationsanläggningar.

Efter ombyggnader, ändrade användningsområden för lokaler etc. är en koldioxidloggning ett utmärkt sätt att få ett kvitto på om anläggningen uppnår de ställda kraven.

Vanligt arbetsmoment i skolor.

 

Nedan visas ett exempel på en koldioxidloggning (bland annat) på en förskola.

luftkvalitetsanalyser-1