OVK

Både Henrik & Rikard innehar riksbehörighet för anläggningar av komplicerad karaktär (Kr) och är medlem i branschorganisationen Funkis; Funktionskontrollanterna i Sverige.  [Länk till Funkis]

Vid en OVK-besiktning görs en genomgång av ventilationanläggningen. Styrfunktioner, handhavande, energi, brukandesynpunkter mm. Vi ser gärna att någon representant för fastighetsägaren deltar för att öka medvetandegraden för den anläggning de förfogar över.

ovk-1

Bilden ovan ses en del av ett intagsgaller som har behov av lite tätare tillsyn.

ovk-2 ovk-3
Forceringsdon för konferensrum. Grundflöde... ...Forcering...