Projektering

Vi har erfarenhet från projektering av bostäder, skolor, simhallar, restauranger, industri, kontor mm.

All projektering sker i form av CAD-ritningar (dwg-format).

Nischen för detta är totalentreprenader. Digitala DU-handlingar. Konsultansvarsförsäkring för hela VVS-biten finns. 

Ibland kan det bli snärjigt...