Radon

Vi har arbetat ett flertal år med radonproblematik och åtgärder.

Vi har ett flertal instrument för att detektera och logga radongas och gammastrålning.

Vi håller kontinuerligt på med atat utföra åtgärder för att uppnå riktvärdena för radongas. Efter åtgärderna kan ett grafritande instrument användas för att snabbare kunna se vad som åtgärderna man gjort fått för effekt.

Nedan visas ett förlopp där man haft höga radongashalter i huset vissa tider, medan de rentav med nöd och näppe kommit under 200 Bq/m3 under en tid.

radon-1

Utbildade bland annat av Strålskyddsmyndigheten.

 

Mer information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten [Länk]