Service

Service av tekniska installationer i fastigheter. Vi sköter kontinuerligt underhåll, akutservice, hyresgästkontakter mm.

  • Lagerbyten i fläktar, pumpar och motorer.
  • Reparation av värmeväxlare, byten av rotorer och drivsystem.
  • Byten, justering av remdrifter och övriga transmissioner.
  • Justering av problematiska remdrifter utförs ett speciellt laserinstrument.
  • Reservdels- samt filterförsäljning.

Energiutredningar:

  • Optimering av anläggningar ur energihänseende.
  • Kontroll och åtgärder av värmeåtervinning, luftflödesbehov i lokaler, tryckuppsättningar i kanaler och aggregat.
  • Förslagsframställning för tex. behovsanpassad ventilation.

service-1

Rikard ses här med liv och lust angripa ett äldre aggregat på en skola. Man hade klagat på lågfrekvent oljud sedan systemet togs i drift för 20-30 år sedan.

Resultatet av våra åtgärder blev lyckat.

En fantastisk förbättring av ljudmiljön med en förhållandevis billig och framförallt snabb insats. Flera liknande arbeten har utförts. Alternativet är ofta en komplett ombyggnation av systemet som går loss på hundratusentals kronor och en längre tids stillestånd.

I alla fall är det inte ekonomiskt eller av andra skäl försvarbart att hålla liv i anläggningarna i evighet, men denna åtgärd gjordes på ett par aggregat som kommer att kunna vara i drift i många år till.

service-2

Byte av uttjänt roterande värmeväxlare. Notera smutsansamlingen på halva rotorn. Detta beror på felaktigt placerade filter samt utebliven renblåsningsdrift.