Villaventilation

Genom det faktum att vi i ett och samma företag spänner över flera yrkesgrupper (se "Tjänster") kan vi genom ett totalåtagande på bästa sätt presentera och utföra en entreprenadmässig helhetslösning. Rådgivning och installationer av mindre anläggningar i samråd med kunden. För service finns de vanligast förekommande reservdelarna i lager och för andra behov kan en snabb insats göras då goda kontakter är upprättade med entreprenörer, serviceorganisationer och tillverkare.

Vi är inte på något vis märkesbundna. Detta innebär att man många gånger kan få en lägre investeringskostnad, bättre funktion och driftsekonomi genom att helt enkelt välja den lösning och det fabrikat som passar bäst för den aktuella situationen.

Ring vid problem med t ex: Ljud Vibrationer Temperaturer Driftstörningar Handhavande Energiåtgång.