Styr- och regler

Vi är väl förtrogna med flertalet av de på marknaden förekommande fabrikaten av styrsystem, och via goda relationer till de flesta av dessa fabrikats service- och försäljningsorganisationer hyr vi in den spetskompetens som då och då krävs.

styr-och-regler-1

Pågående installation av uppkopplingsbar reglercentral avsedd för av värme och tappvarmvatten.

För optimal totalfunktion utfördes i samband med detta även en omdimensionering och utbyte av styrventiler och ställdon samt utbyte av reglercentraler för ventilation.

Vi demonterade ett antal svårmanövererade DUC:ar och fastighetsägaren fick en installation som han snabbt har kunnat lära sig förstå.

Och tjäna pengar på.