Temperatur

temperatur-1Framför allt temperaturmätningar är ett mycket vanligt arbetsmoment.

Noggranna mätningar är ett krav vid funktionskontroller och energiförbrukningsuppföljningar.

Möjlighet till loggning av upp till 8 stycken temperaturer samtidigt.